Disclaimer

DISCLAIMER

Sandra's boetiek wijst ten aanzien van de website www.sandrasboetiek.nl op het volgende:

De website/nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Sandra's boetiek. Het is niet toegestaan om de website/nieuwsbrief of gedeelten daarvan openbaar te maken.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, heeft Sandra's boetiek echter geen invloed op informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden. Bepaalde links op de website/in de nieuwsbrief leiden naar websites buiten het domein van Sandra's boetiek, welke geen eigendom zijn van Sandra's boetiek, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men onze website. Hoewel Sandra's boetiek uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, heeft zij geen invloed op de inhoud en het functioneren daarvan, noch op de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Kopiëren of op slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sandra's boetiek is uitdrukkelijk verboden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Sandra's boetiek aan de samenstelling van de website/nieuwsbrief besteedt, is het mogelijk dat informatie (waaronder mede begrepen prijs en eigenschappen van aangeboden artikelen) die op de website/in de nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Sandra's boetiek behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Drukfouten voorbehouden. Inhoud van algemene voorwaarden/disclaimer en aanverwante.